why not find out more
check my site
their explanation
Read More Here
City News Guide
Your News Radio
http://www.healthfoodblog.org
http://fitness-usa.net
read review
check here
tin m?i nh?t
THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ THỦY LỢI THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AO HỒ NHỎ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG Xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, quản lý công trình thủy lợi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Theo hướng này, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Đề án hỗ trợ phát triển ao, hồ nhỏ nhằm mục đích tăng khả năng tích nước và mở rộng diện tích tưới cho các cây trồng có giá trị kinh tế cao là giải pháp quan trọng để phát triển thủy lợi, khắc phục những khó khăn về nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng hạn hán. Bài báo này phân tích kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao hồ nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng
Đọc tiếp
       
 
thư viện ảnh

Ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Cần có cuộc cách mạng tiếp về thủy lợi, quy hoạch nước, sử dụng nước đồng bằng sông Cửu Long
Vùng đồng bằng sông Cửu Long một vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là Vùng đồng bằng Nam Bộ có 1 thành ...

Phân bổ 120 tỷ 'giải nguy' cho 5 Cty thủy nông
Sáng 21/3, Sở NN-PTNT Hà Nội đã có văn bản đề nghị chi kinh phí tạm ứng đặt hàng dịch vụ thủy lợi năm 2017 ...

----------------------------
----------------------------