why not find out more
check my site
their explanation
Read More Here
City News Guide
Your News Radio
http://www.healthfoodblog.org
http://fitness-usa.net
read review
check here
» Đề tài khoa học: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn 27-08-2015 » Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu về cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi vừa và nhỏ theo hình thức xã hội hóa và đối tác công – tư 25-08-2015 » Liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (Qua nghiên cứu trường hợp đồng bằng sông Cửu Long) 05-08-2015 » Liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (Qua nghiên cứu trường hợp đồng bằng sông Cửu Long) 05-08-2015 » Thông báo kết quả tuyển dụng Viên chức biên chế sự nghiệp khoa học năm 2014 27-07-2015 » Khi lòng dân đã thuận: 'Dân tin - động lực phát triển bền vững nông thôn mới’ (15/06/2015) 22-07-2015 » TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN (Tư liệu của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp & PTNT)) 08-07-2015 » Công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam 12-06-2015 » KIỂM SOÁT LŨ VÙNG ĐÊ BAO NAM VÀM NAO GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN CHỢ MỚI TỈNH AN GIANG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NƯỚC BIỂN DÂNG 04-06-2015 » CẤU TRÚC ĐỒNG RUỘNG VÀ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TIÊN TIẾN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ 20-05-2015
tin m?i nh?t
Đề tài khoa học: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM) được Sở KHCN tỉnh Bắc Kạn giao thực hiện đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn“. Tổ chức phối hợp thực hiện: Chi cục thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Chí Trung; Thời gian thực hiện: 18 tháng, (từ tháng 2/2014 đến tháng 7/2016). Hiện nay Trung tâm đang triển khai thực hiện đề tài
Đọc tiếp
Tin tức & Sự kiện
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Ngày 11/3/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ "Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động ...
       
 
thư viện ảnh

Ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam
Ưu việt nổi bật của công nghệ tưới tiết kiệm nước là ít tốn nước, quản lý vận hành đơn giản, tăng năng suất, chất ...

Chống biến đổi khí hậu và mở rộng các diện tích có tưới dọc sông Hồng
Việt Nam là một trong năm nước trên toàn cầu bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Lĩnh vực nông nghiệp chiếm ...

----------------------------
----------------------------