why not find out more
check my site
their explanation
Read More Here
City News Guide
Your News Radio
http://www.healthfoodblog.org
http://fitness-usa.net
read review
check here
» Trung tâm Tư vấn PIM-Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tham gia Hội nghị thường niên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào năm 2015 21-09-2015 » BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LÀM DỊCH VỤ TƯỚI TIÊU Ở AN GIANG 17-09-2015 » Thực trạng và giải pháp xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng đáp ứng phát triển nền nông nghiệp đa dạng và hiện đại 14-09-2015 » Dự án: Tư vấn Hỗ trợ thành lập các tổ chức dùng nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Dự án WB6 11-09-2015 » THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DÙNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 07-09-2015 » Đề tài khoa học: Nghiên cứu mô hình và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên 03-09-2015 » Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hệ thống thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 31-08-2015 » Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hệ thống thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 01-09-2015 » Đề tài khoa học: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn 27-08-2015 » Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu về cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi vừa và nhỏ theo hình thức xã hội hóa và đối tác công – tư 25-08-2015
tin m?i nh?t
Trung tâm Tư vấn PIM-Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tham gia Hội nghị thường niên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào năm 2015 Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, Hội nghị thường niên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào năm 2015 đã được tổ chức trọng thể từ ngày 19 đến ngày 21/7/2015 tại thành phố Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.
Đọc tiếp
Tin tức & Sự kiện
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Ngày 11/3/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ "Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động ...
       
 
thư viện ảnh

Ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho những vùng khan hiếm nước ở Việt Nam
Ưu việt nổi bật của công nghệ tưới tiết kiệm nước là ít tốn nước, quản lý vận hành đơn giản, tăng năng suất, chất ...

Chống biến đổi khí hậu và mở rộng các diện tích có tưới dọc sông Hồng
Việt Nam là một trong năm nước trên toàn cầu bị đe dọa nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Lĩnh vực nông nghiệp chiếm ...

----------------------------
----------------------------