why not find out more
check my site
their explanation
Read More Here
City News Guide
Your News Radio
http://www.healthfoodblog.org
http://fitness-usa.net
read review
check here
tin m?i nh?t
HỘI THẢO QUẢN LÝ THỦY LỢI CÓ SỰ THAM GIA VÀ CHUYỂN GIAO QUẢN LÝ TƯỚI CHO CÁC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Trong khuôn khổ dự án “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB6)”, ngày 06/10/2016, tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục thủy lợi, Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) và Trung tâm tư vấn PIM – Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Quản lý thủy lợi có sự tham gia và chuyển giao quản lý tưới cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Đây là nhiệm vụ thuộc Hợp phần CPMU-HP1.04 - dự án WB6.
Đọc tiếp
       
 
thư viện ảnh

Ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Tưới tiết kiệm trên xứ gió Lào
Ngoài việc củng cố, hoàn thiện hệ thống kênh mương đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho lúa, dự án này cũng nhằm phục vụ ...

Ban hành bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn vừa ký quyết định ban hành “Quy định chỉ tiêu các nội dung trong bộ ...

----------------------------
----------------------------