» Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ” 17-09-2019 » Chuyến tiếp sức học sinh vùng cao đến trường tại Mường Khương-tỉnh Lào Cai 11-09-2019 » Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển Tổ chức Dùng nước 29-08-2019 » Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 14-08-2019 » Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng Chương trình NTM khu vực miền núi phía Bắc 07-08-2019 » Hội thảo “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm sinh thái, lúa hữu cơ vùng ven biển Tây-ĐBSCL” 05-07-2019 » GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐÊ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 02-07-2019 » Cơ sở khoa học xác định chế độ tưới hợp lý cho cây hồ tiêu giai đoạn kinh doanh vùng Tây Nguyên 05-06-2019 » MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG TỈNH BẮC KẠN–BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THÔN NÀ CẰM, XÃ CÔN MINH, HUY 10-05-2019 » THỰC TRẠNG CÔNG TRÌNH THU TRỮ NƯỚC PHỤC VỤ DÂN SINH VÙNG TÂY BẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH 08-05-2019
PIM-IMT tại địa phương

Kết quả thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ở tỉnh Hà Tĩnh
avatar Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và nông thôn. Bài báo này phân tích kết quả và kinh nghiệm thực hiện phân cấp quản lý ở tỉnh Hà Tĩnh. PGS. TS. Trần Chí Trung, KS. Phạm văn Hiệp Trung tâm tư vấn PIM
Tác động của Nghị định 115 và Thông tư 65 đến hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi Tỉnh Tuyên Quang - [Nguyễn Thị Định]
avatar Báo cáo nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Nghị định 115 và thông tư 65 tại Tỉnh Tuyên Quang, từ đó kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác CTTL trên địa bàn tỉnh nói riêng và khu vực miền núi nói chung.
Phân cấp quản lý tưới ở địa phương: Sự cần thiết phải thực hiện cơ chế phân cấp quản lý tưới ở các hệ thống thủy nông tỉnh Quảng Trị
Hiện nay công tác quản lý khai thác và bảo vệ các công công trình thuỷ lợi ở tỉnh Quảng Trị vẫn còn vận hành theo hình thức cơ chế bao cấp dẫn đến chất lượng phục vụ của CTTL ngày càng xuống cấp. Ý thức rõ điều này, trên cơ sở các chính sách của Nhà nước, tỉnh Quảng Trị đang xâydựng ‘’Đề án phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi’’ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình, từng bước xã hội hóa quản lý tưới.
Phân cấp quản lý tưới ở địa phương: Sự cần thiết phải thực hiện cơ chế phân cấp quản lý tưới ở các hệ thống thủy nông tỉnh Quảng Trị
Hiện nay công tác quản lý khai thác và bảo vệ các công công trình thuỷ lợi ở tỉnh Quảng Trị vẫn còn vận hành theo hình thức cơ chế bao cấp dẫn đến chất lượng phục vụ của CTTL ngày càng xuống cấp. Ý thức rõ điều này, trên cơ sở các chính sách của Nhà nước, tỉnh Quảng Trị đang xâydựng ‘’Đề án phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi’’ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình, từng bước xã hội hóa quản lý tưới.
Hoạt động PIM của tổ dùng nước Ma Hoa-Châu Đắc thuộc hệ thống thủy nông Sông Sắt - tỉnh Ninh Thuận
avatar Trung tâm tư vấn PIM và Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á đã triển khai các hoạt động nhằm xây dựng một tổ chức quản lý hệ thống thủy nông nội đồng thực sự của người dân, do dân làm chủ tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Ninh Thuận triển khai chương trình “Lập hồ sơ điện tử công trình, mô phỏng 3 chiều và tư vấn quản lý công trình thuỷ lợi có sự tham gia của người dân (PIM) khi đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi"
avatar Ngày 11.1.2008 được sự uỷ quyền của chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận, sở NN&PTNT Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình “Lập hồ sơ điện tử công trình (HSĐT), mô phỏng 3 chiều và tăng cường sự tham gia của người dân (PIM) trong quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Báo cáo Đánh giá công tác bàn giao công trình thủy lợi nhỏ cho HTX quản lí khai thác huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình
avatar Huyện Thái Thụy là huyện đầu tiên trong tỉnh Thái Bình phân cấp công trình thủy lợi vừa và nhỏ cho các HTX quản lý, khai thác vận hành. Công việc phân cấp và bàn giao đã được tiến hành từ vụ mùa năm 1994 và hoàn thành vào quý I năm 2002. Báo cáo đã nêu lên được những thành quả sau khi chuyển giao và những bài học kinh nghiệm đạt được để phát huy hiệu quả hoạt động của công trình thủy lợi.
Đánh giá 10 năm phát triển PIM tỉnh Tuyên Quang
avatar Mô hình quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ở Tuyên Quang là mô hình Ban quản lý công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân đã thực hiện được 10 năm. Đến nay mô hình này vẫn tiếp tục được duy trì, củng cố, bổ xung theo nội dung Thông tư số 75/2003/TT- BNN
Vai trò của PIM đối với tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp có làm dịch vụ tưới
avatar Ngay từ khi mới hình thành, dịch vụ thủy lợi đã là hoạt động chính trong nhiều Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN). Hoạt động này vẫn tiếp tục gắn liền với quá trình phát triển và luôn đóng vai trò quan trọng trong các HTX.
Báo cáo đánh giá hai năm thực hiện khung chiến lược phát triển PIM ở Việt Nam
avatar Trong nhiều thập kỷ qua, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tập trung đầu tư khôi phục và xây dựng nhiều hệ thống thuỷ lợi. Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, các hệ thống công trình thuỷ lợi ở Việt Nam đều có sự đóng góp của nông dân ở mức độ khác nhau

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...