Nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu cấp Thành phố: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước và hệ thống tưới hợp lý cho vùng bãi sông trên địa bàn Hà Nội
Mục tiêu của đề tài là Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và hiện trạng tưới tiêu ở các vùng bãi sông trên địa bàn thành phố Hà Nội; Đề xuất các giải pháp khai thác nguồn nước, hệ thống cấp nước và công nghệ tưới gắn với mô hình tổ chức sản xuất phù hợp cho vùng bãi sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại cuộc họp, PGS.TS Trần Chí Trung - chủ nhiệm đề tài đã báo cáo kết quả của đề tài trước Hội đồng


PGS.TS Trần Chí Trung báo cáo kết quả của đề tài trước Hội đồng

Chủ nhiệm đề tài cho biết Thành phố Hà Nội có diện tích lớn vùng bãi sông, theo quy hoạch đến 2020 là 29.400 ha, là vùng đất phì nhiêu màu mỡ có tiềm năng phát triển cây ăn quả, sản xuất rau an toàn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho Thành phố. Đặc điểm vùng bãi sông có sự khác biệt mực nước sông rất lớn giữa mùa lũ và mùa kiệt, chưa có hệ thống thủy lợi nên vấn đề tưới tiêu còn nhiều vần đề tồn tại. Trước đây vùng bãi sông Hồng thường xuyên bị ngập về mùa lũ, nhưng từ ngày có điều tiết của hồ Hòa Bình, hồ Sơn La thì tình trạng ngập ở vùng bãi sông ít xảy ra. Những năm gần đây, mực nước trên sông Hồng về mùa kiệt đã hạ thấp kỷ lục là một khó khăn, thách thức lớn cho sản xuất nông nghiệp. Để khai thác được tiềm năng vùng đất bãi sông cần phải có các giải pháp khai thác nguồn nước và công nghệ tưới hợp lý cho vùng bãi sông.

 Đề tài đã sử dụng bốn phương pháp nghiên cứu chính là Phương pháp kế thừa; Phương pháp điều tra thực địa; Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng và Phương pháp phân tích thống kê để giải quyết các nội dung nghiên cứu đặt ra.

Từ việc nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp, thực trạng tưới tiêu vùng bãi sông đề tài đã đề xuất được các giải pháp khai thác hợp lý nguồn nước đối với mỗi loại nguồn nước là nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm; các giải pháp công nghệ tưới hợp lý, cùng với đó là các mô hình tưới cho vùng chuyên canh gắn với tổ chức sản xuất vùng bãi sông; quy trình tưới cho cây rau cải, là cây rau màu được trồng phổ biến và có hiệu quả kinh tế ở vùng bãi sông.

Hội đồng đã đánh giá cao các kết quả thực hiện của đề tài. Đề tài có phạm vi  nghiên cứu rộng, kết quả đề tài đáp ứng đầy đủ nội dung đã đăng ký và đạt được các mục tiêu của đề tài; Các giải pháp đưa ra dựa trên yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với trình độ, tập quán canh tác của người dân nên khả năng ứng dụng của đề tài cao. Khi được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn thì sẽ đem lại hiệu quả kinh tế xã hội, người dân có điều kiện tiếp cận với sản xuất nông nghiệp hiện đại, giảm sức lao động, tăng chất lượng sản phẩm nông sản, tăng tính liên kết trong sản xuất, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường.

Hội đồng KH&CN cấp Thành phố đã đề nghị Sở KH&CN Hà Nội nghiệm thu kết quả của đề tài. Đề tài được đánh giá đạt loại Khá, với số điểm trung bình là 8,5

Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu đề tài:


PGS.TS Nguyễn Thế Quảng, UV phản biện, đọc phiếu đánh giá
trước Hội đồng


PGS.TS Lê Văn Chín, UV phản biện, đọc phiếu đánh giá
trước Hội đồng

                                                                   Đưa tin: Nguyễn Hồng Trường

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...

Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Trung Bộ”
Sáng 6/11/2018, tại thành phố Thanh Hóa, Tổng cục Thủy lợi tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khai ...